Κουρέματα

  • Ανδρικό κούρεμα €12
  • Γυναικείο κούρεμα €20
  • Παιδικό κούρεμα €8
  • Κόψιμο φράντζας €5
  • Καθαρισμός ψαλίδας €35

    Αφαίρεση ψαλίδας με την μέθοδο Fasiz (1 ώρα)

  • Φορμάρισμα €10

    *Όταν συνοδεύεται μετά από κούρεμα