Περμανάντ

  • Περμανάντ €50

    Ο χρόνος και η τιμή εξαρτώνται από το μήκος των μαλλιών.

  • Κυματισμός €40